Positie Herben ter discussie

dinsdag 6 augustus 2002, 9:00

Enkele regiocoördinatoren van de LPF vinden dat Mat Herben als fractievoorzitter door een ander lid moet worden vervangen. Dat zeiden ze in een uitzending van het tv-programma Netwerk.

Zij vinden dat Herben te weinig inbreng heeft gehad tijdens de formatie. Bovendien heeft hij zich volgens sommigen al te veel vereenzelvigd met het politieke establishment. Ook aan zijn kwaliteiten als debater wordt getwijfeld.

Als mogelijke opvolger worden genoemd de fractieleden Eerdmans, Palm en Wijnschenk. Enkele leden van de fractie, onder wie Janssen van Raaij en vice-fractievoorzitter Hoogendijk, distantiëren zich van de actie van de regiobestuurders. Zij nemen het hen vooral kwalijk dat de kritiek wordt geuit op het moment dat Herben met vakantie is.

bronnen: Netwerk, Trouw, PDC