Nieuwe regels over belangenverstrengeling bewindslieden

woensdag 10 juli 2002, 8:43

Om financiële belangenverstrengeling te voorkomen moeten de regels voor ministers worden vernieuwd. Dit heeft president Stuiveling van de Algemene Rekenkamer gisterochtend geadviseerd aan formateur Balkenende.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer naar de vermeende belangenverstrengeling van demissionair minister Jorritsma. In dit onderzoek bleek ondermeer dat de regelgeving, die dateert uit 1978, te onduidelijk is. De definitie van 'gezinsleden' is bijvoorbeeld te vaag.

De regeling heeft als uitgangspunt dat nevenfuncties en vermogensbelangen in ondernemingen van de kandidaat-minister niet tot 'onwenselijke vermenging van belangen aanleiding kunnen geven.' Volgens de regeling mogen kandidaten voor een ministerspost geen nevenfuncties uitoefenen. LPF-fractievoorzitter Herben liet formateur Balkenende afgelopen maandag weten dat een aantal van zijn ministerskandidaten tijd nodig hadden om hun functies in het bedijfsleven af te ronden.

In het verleden zijn ondermeer D66-minister Wijers van Economische Zaken en PvdA-staatssecretaris In 't Veld in politieke problemen gekomen door vermeende belangenverstrengeling.

bron: Trouw, 10 juli 2002