VVD wil minderheidskabinet CDA-LPF gedogen

dinsdag 21 mei 2002, 18:22

Fractievoorzitter Zalm van de VVD heeft informateur Donner laten weten, dat zijn fractie een minderheidskabinet van LPF en VVD eventueel wil gedogen. De VVD denkt dat het minderheidskabinet zeker op een aantal punten door haar gesteund zal worden. Het gaat daarbij onder meer om het asielbeleid, het veiligheidsbeleid en de WAO-problematiek.

Bij andere onderwerpen zou het minderheidskabinet steeds opnieuw moeten trachten een meerderheid van het parlement te verwerven.

De VVD geeft, er de gezien de nederlaag die zij bij de verkiezingen heeft geleden, de voorkeur aan om buiten het kabinet te blijven.

CDA en LPF hebben beide een voorkeur voor een meerderheidskabinet, waaraan ook de VVD deelneemt. Ook informateur Donner streeft naar een parlementair meerderheidskabinet. Hij houdt daarbij ook rekening met de krachtsverhoudingen in de Eerste Kamer.