Mr.dr. J. Wytema

foto Mr.dr. J. Wytema
bron: Gedenkboek Rotterdam 1928

Uit Groningen afkomstige bestuurder, die vijf jaar de beminnelijke, maar ook wat deftige burgemeester van Rotterdam was. Voor hij in Rotterdam kwam provincie-ambtenaar en gemeentesecretaris van Schiedam en Haarlem. Als burgemeester kreeg hij te maken met een gemeenteraad waarin enkele bekende ordeverstoorders zaten, zoals de Rapaille-man Cooremans en de revolutionair-socialist Van Burik. Overleed vrij plotseling na een zeereis. Was te kort burgemeester om zijn stempel erg op de havenstad te drukken.

in de periode 1923-1928: burgemeester van Rotterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Appingedam, 30 mei 1871

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 11 juli 1928

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • gemeentesecretaris van Haarlem, van 1 augustus 1909 tot 16 april 1920
  • burgemeester van Dordrecht, van 16 april 1920 tot 15 september 1923 (benoemd bij K.B. van 1 april, geïnstalleerd 20 april 1920)
  • burgemeester van Rotterdam, van 15 september 1923 tot 11 juli 1928 (benoemd bij K.B. van 27 juli 1923)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid College van Curatoren Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, van 1924 tot 11 juli 1928

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Moest in 1903 ontslag nemen als gemeentesecretaris van Schiedam vanwege zijn huwelijk met de dochter van de burgemeester

uit de privésfeer (3/4)
  • Overleed nadat hij tijdens een reis naar Marseille met een schip van de Lloyd pleuritis had opgelopen
  • Zijn schoonvader, H.J. Versteeg, was burgemeester van Zaandam (1874-1894) en van Schiedam (1894-1905)
  • Zijn vader was arts

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.