Jhr.Mr. J.W. (Joan) Röell

foto Jhr.Mr. J.W. (Joan) Röell
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Generaalszoon, die als Griffier de Eerste Kamer in de roerige jaren zestig en zeventig te vuur en te zwaard verdedigde. Uitstekend kenner van het reglement van orde en van andere regelgeving, en daardoor een vraagbaak voor de leden. Nauw betrokken bij de organisatie van de inhuldigingsplechtigheid van koningin Beatrix in Amsterdam, een gebeurtenis die hij als een hoogtepunt in zijn loopbaan beschouwde. Als verdediger van stijl en decorum was hij actief in een tijd waarin daaraan juist afbreuk werd gedaan, hetgeen hem zeer speet. Kleine, kordate, wat autoritaire man, die echter ook opkwam voor de belangen van zijn medewerkers.

in de periode 1957-1980: Griffier Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joan Willem (Joan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 juni 1915

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 december 2000

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • chef Kabinet van de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, van 1948 tot 1 januari 1956
  • commies-griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 januari 1956 tot 19 februari 1957
  • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 februari 1957 tot 1 juli 1980

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • voorzitter Vereniging ter bevordering van Eurythmie in Nederland
  • plaatsvervangend voorzitter Vereniging Rudolf Steinerkliniek te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had als griffier een belangrijke rol bij de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 1980 waarin Beatrix werd ingehuldigd als koningin

uit de privésfeer
  • Hij studeerde op dezelfde dag af als zijn latere echtgenote
  • Zijn vader was commandant van het veldleger en van de vesting Holland (1932-1937)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.