Jhr.Mr. A.M. Snouck Hurgronje

foto Jhr.Mr. A.M. Snouck Hurgronje

Bekwame secretaris-generaal, die na het vertrek van de ministers in 1940 leiding gaf aan het college van secretarissen-generaal. Had toen de moeilijke taak samen te werken met de Duitse bezetter. Streefde naar loyale samenwerking voor zover er niet in strijd zou worden gekomen met het volkenrecht. Nam in juli 1941 echter ontslag na de oprichting van een Nederlands vrijwilligerslegioen van de Waffen-ss dat in de Sovjet-Unie moest gaan vechten. Was al sinds 1921 secretaris-generaal en bekleedde die functie op een vlotte wijze, met veel inzet. Behorend tot de Haagse elite een bekend deelnemer aan het societyleven.

in de periode 1921-1949: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Aarnout Marinus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 september 1882

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 maart 1951

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van mei 1945 tot 1 januari 1948
  • secretaris Internationaal Hof van Arbitrage, van 1 januari 1948 tot 26 maart 1951

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid College van Curatoren Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, van 1921 tot 1948
  • lid bestuur Carnegie-Stichting, omstreeks 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na het vertrek van minister Van Kleffens naar Engeland in de vroege ochtend van 10 mei 1940 fungeerde hij min of meer als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken en woonde hij vergaderingen van de ministerraad bij

niet-aanvaarde politieke functies
  • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, 1936 (geweigerd op medische gronden)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.