Dr. H.J. Reinink

foto Dr. H.J. Reinink

Groningse econoom, die in 1929 promoveerde op een monetair onderwerp en die, na de advocatuur en het secretarisschap van het College van Curaten van de Groningse universiteit, topambtenaar werd op het ministerie van Onderwijs. Als waarnemend secretaris-generaal, na het ontslag van Van Poelje, kreeg hij in 1940 zitting in het college van secretarissen-generaal. Was voor de oorlog pleitbezorger van gemeenschapszin en in 1940 medewegbereider voor de Nederlandse Unie. Als ambtenaar aanvankelijk vrij loyaal jegens de bezetter, maar na ruim een jaar nam hij toch ontslag. Na 1945 was hij enkele jaren secretaris-generaal, maar daarvoor en daarna langere tijd directeur-generaal van de Kunsten, in welke functie hij krachtig opkwam voor de culturele belangen.

in de periode 1946-1955: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 31 juli 1901

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 19 januari 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • secretaris-generaal ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1 juni 1946 tot 16 oktober 1955
  • directeur-generaal Kunsten en Buitenlandse culturele betrekkingen, ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen, van 16 oktober 1955 tot juli 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • voorzitter STICUSA (Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen), vanaf 1955 (nog in 1971)
  • voorzitter Programmaraad NTS (Nederlandse Televisie Stichting), van 1967 tot 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1940 nauw betrokken bij de plannen om te komen tot oprichting van de Nederlandse Unie

uit de privésfeer
  • Verleende vanaf 1941 steun aan het kunstenaarsverzet
  • Zijn vader was wethouder van Groningen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.