L.C. Rietveld

foto L.C. Rietveldvergrootglas

Vijftien jaar secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog (vanaf 1959 Defensie) in de naoorlogse jaren. Was geruime tijd officier en in die hoedanigheid al ambtenaar. Tijdens de bezettingsjaren behartigde hij als commissaris de belangen van het Nederlandse leger.

in de periode 1945-1960: secretaris-generaal

voornamen

Louis Cornelis

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 4 november 1895

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 april 1988

hoofdfuncties en beroepen

 • officier der infanterie, van 1917 tot 1932
 • officier bij de afdeling militair personeel, ministerie van Oorlog, vanaf 1923
 • hoofdcommies ministerie van Defensie, van 1 januari 1932 tot 1 januari 1935
 • referendaris afdeling Burgerlijke ambtenaren, afdeling Personeel der Landmacht, ministerie van Defensie, van 1 januari 1935 tot 1 november 1938
 • chef afdeling Personeel van de Landmacht (rang: administrateur), ministerie van Defensie, vanaf 1 november 1938
 • commissaris voor de belangen van de Nederlandse Weermacht, van 1941 tot 1945
 • secretaris-generaal ministerie van Oorlog, van 29 juni 1945 tot 19 mei 1959 (naam departement gewijzigd)
 • secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 19 mei 1959 tot 1 december 1960

nevenfuncties

 • voorzitter Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voortgezet Hoger en Middelbaar Onderwijs
 • lid bestuur (tweede voorzitter) Vereniging voor Christelijk Bijzonder Lager Onderwijs
 • lid Raad van Bestuur Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichting (als s.g.)
 • penningmeester PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront), vanaf 1 januari 1961

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Rijks Hogere Burgerschool te Utrecht

hoger beroepsonderwijs
 • officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Achterneef van de architect Gerrit Rietveld

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, 15 april 1920

echtgeno(o)t(e)/partner
G.C. Berkhey, Geertruida Cornelia

kinderen
1 dochter en 3 zonen

vader
C.F.W. Rietveld, Cornelis Fredrik Willem

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 30 april 1862

moeder
H.J. Zuijdendorp Hendrica Jacoba

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht (omstreeks 1873)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.