Mr. H.J. Schölvinck

foto Mr. H.J. Schölvinck
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Jongste telg uit een kinderrijk Amsterdams gezin. Zijn welgestelde katholieke ouders zorgden dat hij een gedegen opleiding kreeg. Na een paar jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest, was hij zijn verdere werkzame leven een invloedrijk topambtenaar op het ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen waarvan de laatste zes jaren als secretaris-generaal. Man met humor en cultuur, die goed overweg kon met zijn achtereenvolgende (katholieke) bewindslieden.

in de periode 1963-1969: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Herman Joseph

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 19 september 1904

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 november 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • raadadviseur in algemene dienst, ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van februari 1953 tot 1 mei 1963 (tevens loco-secretaris-generaal)
  • directeur-generaal voor Volksontwikkeling, ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1 mei 1960 tot 1 mei 1963 (na 1 mei 1963 nog enige tijd waarnemend)
  • secretaris-generaal ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1 mei 1963 tot 1 oktober 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • plaatsvervangend secretaris Rijksbemiddelaars, van 1936 tot 1940
  • waarnemend regeringscommissaris voor het radiowezen, belast met het toezicht op het radio-omroepbedrijf en de televisie, van 1 april 1958 tot 15 februari 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bevorderde in 1951 als kabinetschef van staatssecretaris Cals, dat deze in afwijking van een juryadvies geen reisbeurs toekende aan de jonge schrijver Simon van het Reve voor diens novelle Melancholia.

uit de privésfeer
Zijn vader was wethouder van Amsterdam

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.