Dr. H.N. (Han) Boon

foto Dr. H.N. (Han) Boonvergrootglas

Erudiete historicus, stammend uit een welgesteld Rotterdams koopmansgeslacht, die vele jaren topposities bekleedde in de diplomatieke dienst. Reorganiseerde als S.G. van Buitenlandse Zaken onder minister Stikker met succes de indeling van het departement van een functionele naar een regionale. Zat in de jaren zestig in het middelpunt van het Westerse veiligheidsbeleid als permanent vertegenwoordiger bij de NAVO. Rusteloze intellectueel en vruchtbaar publicist, wiens gevoel voor elegantie wel eens te kort schoot, maar die op de medewerkers die hij duldde inspirerend heeft gewerkt.

in de periode 1949-1952: secretaris-generaal

voornamen (roepnaam)

Hendrik Nicolaas (Han)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 23 augustus 1911

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 mei 1991

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 1936
 • tweede gezantschapssecretaris te Saint-Jean-de-Luz (Fr.) bij de (erkende) regering-Franco van Spanje, van 1939 tot 1940
 • secretaris gezantschap te Brussel, van 1940 tot augustus 1940
 • secretaris gezantschap te Washington, van augustus 1940 tot 1946
 • eerste gezantschapssecretaris te Tsjoengking (Nationalistisch China), van 1946 tot december 1946
 • waarnemend politiek adviseur Gouverneur-Generaal, van december 1946 tot 1947
 • gezantschapssecretaris te Nanking (Nationalistisch China), van juni 1947 tot december 1947
 • sous-chef afdeling Diplomatieke Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf december 1947
 • chef afdeling Diplomatieke Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1948 tot juni 1949
 • waarnemend secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 juni 1949 tot 1 januari 1950
 • secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 januari 1950 tot 1 november 1952
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Rome, van 1952 tot juli 1958 (vanaf februari 1957 tevens geaccrediteerd bij de Tunesische Republiek)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Caracas, van juli 1958 tot 1961
 • hoofd Gecombineerde Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO en de OESO te Parijs en Brussel, van 1961 tot 1970
 • ambassadeur te Rome, tevens geaccrediteerd bij de Republiek Malta, van 1970 tot 1976 (benoemd in november 1970)

nevenfuncties

 • secretaris-redacteur "Leidsch Universiteitsblad"
 • secretaris Nederlandsch Bureau voor Buitenlandsche Studentenbetrekkingen
 • praeses studentenfaculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • voorzitter NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)
 • voorzitter Rijkscommissie voor de musea
 • voorzitter Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
 • voorzitter Raad voor het Leids Universiteitsfonds
 • lid Transatlantic Board Johns Hopkins International School te Bologna
 • lid Raad van Advies Radio Free Europe

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Bosch en Duin

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Christelijk Gymnasium" te Zeist

academische studie
 • geschiedenis en archeologie, Rijksuniversiteit Leiden, tot 19 juni 1934 (cum laude)
 • economie en staatsinrichting, Rijksuniversiteit Leiden, tot 19 juni 1934 (bijvakken)

promotie
 • letteren, Rijksuniversiteit Leiden, 3 april 1936

postacademisch onderwijs
 • studie te Londen, Parijs en Genève

overige opleidingen
 • diplomatieke opleiding, tot februari 1936

stages e.d.
 • praktijkervaring Londens scheepvaartkantoor

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. Huizinga
 • Zijn echtgenote was psychologe
 • Zijn vader was makelaar in koffie en thee

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 1976

relevante buitenlandse reizen
driemaandse studiereis van het Deutsches Evangelisches Instituut des Heiligen Landes te Jeruzalem, 1930 (als tweede jaarsstudent archeologie en oude geschiedenis)

hobby's
archeologisch onderzoek

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Rêve et réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III" (dissertatie, 1936)
 • "Bagatellen uit de diplomatieke dienst. Herinneringen van 35 jaar Buitenlandse Zaken" (1972)
 • "Afscheidsaudiëntie. Tien studies uit de diplomatieke praktijk" (1976)
 • "Uitgevaren-thuisgevaren" (1978)

literatuur/documentatie
 • J.L. Heldring, "Boon, Hendrik Nicolaas", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 55
 • "Het oorlogsdagboek van dr. H.N. Boon, Brussel 9 mei 1940 - Lissabon 4 augustus 1940", in: Nederlandse Historische Bronnen V, 1985
 • Cees Wiebes en Bert Zeeman, "Indonesische dagboeknotities van dr. H.N. Boon 1946-1949" (1986)
 • Cees Wiebes en Bert Zeeman, "Atlanticus pur sang, in: B. van der Zwan e.a. (red.), "In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw" (2008), 133

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Boon, Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Wassenaar, 4 juni 1936

echtgeno(o)t(e)/partner
Ch.T. Mees, Charlotte Talitha

kinderen
4 dochters

vader
J. Boon, Jan

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 7 juli 1877

moeder
E.J. Mees, Elisabeth Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 30 november 1888

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.