Dr. B.R. (Bernhard) Bot

foto Dr. B.R. (Bernhard) Botvergrootglas

Ervaren diplomaat die in 2003 De Hoop Scheffer opvolgde als CDA-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II. Zoon van Indisch ambtenaar, diplomaat en minister Theo Bot. Zat in zijn jonge jaren in een Japans concentratiekamp. Was werkzaam op diverse diplomatieke posten, laatstelijk als ambassadeur in Turkije, en werd in 1989 secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Daarna tot zijn pensionering vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Beschikte over een uitgebreid internationaal netwerk en had als minister veel gezag. Zette zich na de negatieve uitkomst van het referendum over de Europese Grondwet in voor herstel van de Nederlandse positie in de EU.

CDA
in de periode 1989-2007: minister, permanent vertegenwoordiger bij de EU, secretaris-generaal

voornamen (roepnaam)

Bernard Rudolf (Bernhard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 21 november 1937

opmerkingen over de naam en/of titel
Formeel is zijn roepnaam 'Bernard', algemeen wordt 'Ben' als roepnaam gebruikt

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar Dienst Buitenlandse Zaken, van 1963 tot 1964
 • tweede ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen te Brussel, van 1964 tot 1970
 • eerste ambassaderaad te Buenos Aires (ambtsgebied Argentinië en Paraguay), van 1970 tot 1973
 • eerste ambassaderaad en hoofd consulaire afdeling te Oost-Berlijn, van 1973 tot 1976
 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1976 tot 1982
 • plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Noord-Atlantische Raad, van 1982 tot 1986
 • ambassadeur te Ankara, van 1986 tot 1 januari 1989
 • secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 januari 1989 tot 1 september 1992
 • Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (rang: buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur) te Brussel, van 1 oktober 1992 tot 1 januari 2003
 • partner consultancyfirma "Praaning & Meines" te Brussel, van 1 januari 2003 tot 1 oktober 2003
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 3 december 2003 tot 22 februari 2007 (benoemd bij K.B. van 30 september 2003, met ingang van de datum van zijn beëdiging)
 • partner consultancyfirma "Meines Holla & Partners" (voorheen "Praaning & Meines") te 's-Gravenhage, vanaf 1 maart 2007

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Tijdens zijn ministerschap bekleedde Nederland een half jaar (tweede helft van 2004) het voorzitterschap van de EU. Daarin werd besloten tot het onder voorwaarden openen van onderhandelingen met Turkije over toetreding van dat land tot de Europese Unie. Accenten van het voorzitterschap waren de mogelijke toetreding van Kroatië, de betrekkingen met Rusland, het gezamenlijke asiel- en migratiebeleid, vermindering van administratieve lasten en de problemen in het Midden-Oosten.
 • Speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen over een Grondwettelijk Verdrag (Europese Grondwet). Het verdrag kwam in juni 2004 tot stand. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap werd dit verdrag in Rome ondertekend. (29.361)
 • Was in 2004 samen met minister Kamp als eerste verantwoordelijk voor het besluit om de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Zuid-Irak met acht maanden te verlengen (23.432)
 • Woonde in 2005 de viering van 60 jaar onafhankelijkheid van Indonesië bij en verklaarde bij die gelegenheid dat Nederland de datum 17 augustus 1945 als onafhankelijksdag erkende. Hij stelde dat Nederland in 1945 aan 'de verkeerde kant van de geschiedenis' was komen te staan en betuigde spijt over het Nederlandse handelen.
 • Was in 2006 samen met minister Kamp als eerste verantwoordelijk voor het besluit Nederlandse militairen in het kader van een V.N.-operatie uit te zenden naar de Afghaanse provincie Uruzgan
 • Bracht in 2006 samen met minister Brinkhorst een notitie uit over de voorzienings- en leveringszekerheid energie. In toenemende mate zal Nederland gas moeten gaan importeren voor distributie binnen West-Europa. In die nieuwe rol zal de importafhankelijkheid van gas spoedig gaan stijgen. Europees en bilateraal beleid zullen elkaar op het gebied van energievoorzieningszekerheid moeten aanvullen en versterken. Het uiteindelijke streven is een geconsolideerde Europese energiemarkt. (29.023)
 • Zette zich in 2006 in voor de terugkeer van twee kinderen die hun toevlucht tot Nederlandse ambassade in Damascus hadden gezocht na ontvoering door hun vader

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 samen met minister Kamp de wet tot stand tot goedkeuring van de op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen protocollen bij het NAVO-verdrag inzake de toetreding van Bulgarije, Estland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije (28.871)
 • Bracht in 2004 samen met staatssecretaris Nicolaï de wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie tot stand. Het in 2003 ingediende wetsvoorstel was in de Tweede Kamer verdedigd door minister De Hoop Scheffer en staatssecretaris Nicolaï. (28.972)
 • Bracht in 2006 samen met staatssecretaris Nicolaï de wet tot Goedkeuring van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie tot stand (30.256)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië
 • Toen hij na de oorlog in Nederland kwam, had hij nog geen lagereschoolopleiding gevolgd. Hij begon toen in de derde klas en werd 'bijgespijkerd' door zijn grootvader, die hoofdonderwijzer was.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Nonrecognition and Treaty Relations" (dissertatie, 1968)
 • "Recht als knevel: uitdaging voor de jurist, dilemma voor de politicus" (2014)
 • "Achteraf bezien. Memoires van een politieke diplomaat" (2015)
 • artikelen en bijdragen over Europese en internationaal politieke onderwerpen in vaktijdschriften en dagbladen

redevoeringen
 • 'Naar een Europees sociaal contract', lezing aan Humboldt-universiteit in Berlijn, 2 juni 2004
 • Hofstadlezing, 14 februari 2005

literatuur/documentatie
 • Hugo Camps, "'Van een ferm standpunt heb je heel lang profijt'. Ben Bot tien jaar 'onze man' in Brussel, vertrekt", Elsevier, 4 januari 2003
 • Syp Wynia, "Ben Bot in zwaar weer", Elsevier, 15 oktober 2005
 • M. Bokhorst, "'Eén pasje voor op de rest'", in: B. van der Zwan e.a. (red.), "In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw" (2008), 241
 • Roel Bekker, "Bernard Bot", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 89
 • NRC Handelsblad, 12 oktober 1988

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.