Dr. E. (Efraïn) Jonckheer

foto Dr. E. (Efraïn) Jonckheer

Antilliaans politicus en diplomaat, die een belangrijke rol speelde bij de besprekingen over grotere autonomie van de Nederlandse Antillen. Was in 1946 lid van de commissie tot aanbieding van een petitie aan de koningin over het verkrijging van een grotere zelfstandigheid voor de Antillen. Was dertien jaar minister-president en daarna drie jaar de gevolmachtigde minister in Den Haag. Sloot zijn loopbaan af als Nederlands ambassadeur in Zuid- en Midden-Amerikaanse landen. Kreeg in 1965 aan de VU een eredoctoraat.

in de periode 1968-1971: gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Efraïn (Efraïn)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
E. Jonckheer, tot 20 oktober 1965 (tot hem door de VU een eredoctoraat werd verleend)

geboorteplaats en -datum
Curaçao, 20 oktober 1917

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 30 maart 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
DP (Democratische Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • Nederlands ambassadeur te Caracas (Venezuela), van maart 1971 tot maart 1976 (sinds juni 1974 tevens geaccrediteerd in de Dominicaanse Republiek)
  • Nederlands ambassadeur te San José (Costa Rica), vanaf maart 1976 (tevens geaccrediteerd in Panama en Nicaragua)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • Antilliaans afgevaardigde aan de tussen Nederland en de Antillen gevoerde besprekingen over volledige autonomie van de Nederlandse Antillen
  • delegatielid namens Koninkrijk der Nederlanden in de Trustschapscommissie der verenigde naties

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Ondertekende op 15 december 1954 namens de Antillen het Statuut van het Koninkrijk
  • Werd in 1970 door de Antilliaanse ministerraad voorgedragen als Gouverneur van de Nederlandse Amtillen, maar niet benoemd door de rijksministerraad

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.