Ing. E.M. (Emiel) Mastenbroek

foto Ing. E.M. (Emiel) Mastenbroek

Beminnelijke Limburger die na een technische opleiding al jong met twee broers in Geleen het staalbedrijf van zijn overleden vader voortzette. Werd als 36-jarige voor de KVP lid van Provinciale Staten en twaalf jaar later fulltime gedeputeerde. Toen hij al 60 jaar was benoemde de regering hem nog als een soort tussenpaus tot Commissaris van de Koningin in Limburg. Ervaren bestuurder die geen behoefte had aan een ambtskostuum en een ambtswoning. Was drie jaar een gouverneur van de menselijke maat, die geconfronteerd werd met gemeentelijke fraudegevallen en de gevolgen van een aardbeving.

in de periode 1990-1993: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Emile Maria (Emiel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sittard, 29 maart 1930

overlijdensplaats en -datum
Sittard, 20 januari 2005

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid Provinciale Staten van Limburg, van 2 juni 1966 tot 29 juni 1990
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer milieu, volksgezondheid, ouderenbeleid en personeel) van Limburg, van 7 juni 1978 tot 28 juni 1990
  • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 29 juni 1990 tot 1 juli 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieu-effectrapportage, tot 1 april 1997
  • lid Raad voor het Openbaar Bestuur, vanaf februari 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tussen regeringspartijen CDA en PvdA ontstond in 1990 een conflict over de opvolging van CdK Kremers. Het CDA wenste benoeming van oud-staatssecretaris René van der Linden, maar de PvdA en minister Dales waren daar tegen. De vertrouwenscommissie had eerder de Nijmeegse hoogleraar C.A.J.M. (Tijn) Kortmann voorgedragen, maar die trok zichzelf terug.

uit de privésfeer
Zijn vader was directeur van staalconstructiebedrijf "Demy" (Gebr. Mastenbroek) te Geleen. Na zijn overlijden in 1942 nam diens echtgenote tot 1953 de leiding van het bedrijf over.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.