J.D. (Jan Dirk) van der Harten

foto J.D. (Jan Dirk) van der Harten
bron: fotobank NB

Eindhovense bestuurder van katholieken huize, die tien jaar Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant was. Na werkzaam geweest te zijn in de kunsthandel journalist en later voor de KVP wethouder van Eindhoven en lid van Gedeputeerde Staten. Werd in 1973 door de Staten van Brabant naar voren geschoven als hun nieuwe Commissaris. Maakte veelvuldig werkbezoeken in zijn provincie en gold als een flexibele persoonlijkheid, die altijd bereid was compromissen te sluiten.

in de periode 1973-1983: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Dirk (Jan Dirk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 13 mei 1918

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 23 augustus 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • wethouder (van onderwijs, cultuur, recreatie, sport, jeugd en opbouwwerk) van Eindhoven, van 2 september 1966 tot 3 juni 1970
  • lid Gedeputeerde Staten (onder andere belast met ruimtelijke ordening) van Noord-Brabant, van 3 juni 1970 tot 1 december 1973
  • Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, van 1 december 1973 tot 1 juni 1983 (benoemd bij K.B. van 22 november 1973)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/25)

  • voorzitter Raad van Commissarissen IGB Holding b.v. te Breda, vanaf 1985 (nog in 1988)
  • voorzitter Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden, vanaf november 1989

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
  • erevoorzitter Museum voor religieuze kunst te Uden
  • tientallen erevoorzitterschappen en beschermheerschappen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd door het kabinet-Den Uyl benoemd tot Commissaris van de Koningin, nadat de voordracht van prof. W.Ch.L. van der Grinten op grote bezwaren in de Brabantse Staten was gestuit. De KVP-fractie in de Staten was voorstander van de benoeming van oud-Kamerlid E.J.M. Kolfschoten. Van der Grinten trok zichzelf terug.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.