Jhr.Mr. J.W. Quarles van Ufford

foto Jhr.Mr. J.W. Quarles van Ufford
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Portretalbum Nederlandse Adel, 1937

Overijsselse topambtenaar die in 1921 als 39-jarige werd benoemd tot Commissaris van de Koningin in Zeeland, een provincie met toen nog 106 gemeenten waarvan 34 met minder dan duizend inwoners. Hoewel de benoeming geacht werd voor het leven te gelden, is hij bij leven toch tweemaal ontslagen en eenmaal gestaakt. Ging in 1947 met tegenzin met pensioen. Wijze vasthoudende bestuurder, die in de naoorlogse zuivering een evenwichtig beschermer was van 'zijn' burgemeesters.

in de periode 1921-1947: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan Willem

geboorteplaats en -datum
Loosduinen (thans gemeente 's-Gravenhage), 7 april 1882

overlijdensplaats en -datum
Domburg, 10 december 1951

2.

Partij/stroming

verwante partij
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • (adjunct-)commies-redacteur ter secretarie, gemeente Rotterdam, van 15 juni 1907 tot 1 juni 1910
 • chef afdeling waterstaat, Provinciale Griffie te Zwolle, van 1 juni 1910 tot 1 december 1917
 • waarnemend griffier Staten van Overijssel, van 1 september 1917 tot 1 december 1917
 • griffier Staten van Overijssel, van 1 december 1917 tot 1 mei 1921
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, van 1 mei 1921 tot 12 september 1940 (benoemd bij K.B. van 24 januari 1921; ontslagen door de Duitsers)
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, van 15 november 1944 tot 1 februari 1948

4.

Nevenfuncties

 • voorzitter Stichting "Het Zeeuwsch Landschap", vanaf 1935
 • voorzitter Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, omstreeks 1938

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Hij werd in september 1940 door de Duitsers uit Zeeland verbannen
 • In september 1944 bij geheim Londens K.B. gestaakt wegens zijn gedrag na de capitulatie in mei 1940
 • Op 6 september 1944, één dag na Dolle Dinsdag, keerde hij zonder 'ausweis' in politieuniform achterop een motorfiets van de rivierpolitie terug op het nog bezette Walcheren. Pas op 3 oktober hoorde hij dat hij bij de regering in Londen in ongenade was gevallen en gestaakt. Met medewerking van het Militair Gezag ging hij daarna naar Londen om bij minister Burger zijn zaak te bepleiten, waarna het kabinet-Gerbrandy hem in zijn ambt herstelde.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was burgemeester van respectievelijk Fijnaart en Heijningen, Willemstad en Putten, een andere zoon was burgemeester van IJsselmuiden
 • Zijn vader was hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Delfland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.