Mr. L.A. Kesper

foto Mr. L.A. Kesper
bron: Persoonlijkheden

Gewaardeerd griffier van de Tweede Kamer in het interbellum, die na de bevrijding Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd; een functie die hij met veel zwier vervulde. Man van onbesproken karakter, die als president-commissaris van een vennootschap bijna was vervolgd wegens bankbreuk als het kabinet-Drees dat niet had voorkomen. Eindigde zijn loopbaan als adviseur van de regering van Libanon.

in de periode 1931-1955: Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal, Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lodewijk Albert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gouda, 18 mei 1892

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 maart 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1919 tot november 1931
 • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 november 1931 tot 8 oktober 1945
 • waarnemend secretaris-generaal (gemachtigde van het College van Vertrouwensmannen), ministeries van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken, van 6 mei 1945 tot 16 september 1945
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 16 september 1945 tot 15 oktober 1955 (eervol ontslag bij K.B. van 10 september 1955)
 • buitengewoon adviseur van regering van de Republiek Libanon, van 1955 tot 1957 (adviseur voor bestuurlijke hervorming van de minister-president)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Genootschap Nederland-Iran, vanaf 1959
 • voorzitter Carnegie Heldenfonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1953 als CdK de eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van de hulpverlening aan in de Zuid-Holland door de watersnoodramp getroffen gebieden
 • Kreeg in 1955 eervol ontslag op eigen verzoek, nadat bij het faillissement van de "Nationale Unie van 1845", waarvan hij president-commissaris was, eenvoudige bankbreuk aan het licht was gekomen

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was in Batavia (Ned.-Indië) geboren
 • Zijn vader was rector van het gymnasium te Gouda

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.