Mr.dr. A. baron Röell

foto Mr.dr. A. baron Röellvergrootglas

Nazaat van een Tweede Kamerlid, die na een loopbaan bij de Provinciale Griffie van Overijssel burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam was. Zijn burgemeesterschap van Amsterdam duurde echter slechts vijf jaar. Vooral stadsuitbreiding stond daarin centraal. In 1915 volgde zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Tijdens die ambtsperiode vonden (in 1916) overstromingen plaats langs de Zuiderzeekust. Goed voorzitter en bestuurder, die steeds aanstuurde op compromissen. Maakte in augustus 1940 bezwaar tegen het afschaffen van de titel Commissaris van de Koningin. Overleed vrij onverwacht in november 1940.

in de periode 1915-1940: Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

voornaam

Antonie

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr. A. Röell

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 augustus 1864

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 29 november 1940

partij/stroming

stroming(en)
liberaal

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat, 1892
 • adjunct-commies Provinciale Griffie te Arnhem, van 1892 tot 1893
 • chef afdeling (rang: commies), Provinciale Griffie te Zwolle, van 1893 tot 1 september 1898
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 september 1898 tot 1 september 1904
 • burgemeester van Arnhem, van 1 september 1904 tot 16 maart 1910
 • burgemeester van Amsterdam, van 16 maart 1910 tot 16 januari 1915 (benoemd bij K.B. van 26 januari 1910)
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 16 januari 1915 tot 29 november 1940 (benoemd bij K.B. van 12 december 1914)

nevenfuncties

 • voorzitter Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, vanaf 1915
 • voorzitter bestuur n.v. "Het Concertgebouw", van 1920 tot 1933
 • voorzitter Koninklijke Vereniging "Koloniaal Instituut", vanaf 1923
 • voorzitter stichting "Gooische Natuurreservaat", van 1932 tot november 1940
 • lid bestuur Nationale Fonds voor Bijzondere Nooden, vanaf 30 mei 1936

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te 's-Gravenhage

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te 's-Gravenhage

academische studie
 • rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen), Rijksuniversiteit Leiden, van 25 september 1883 tot 4 april 1891
 • staatswetenschap (gepromoveerd op dissertatie), Rijksuniversiteit Leiden, tot 4 april 1892

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was marineofficier

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Leeuwarden, van 1898 tot 1904
 • Arnhem, van 1904 tot 1910
 • Amsterdam, van 1910 tot 1915
 • Haarlem, Nieuwe Gracht, vanaf 1915

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 30 augustus 1926
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 december 1939
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, januari 1940

predicaten/adellijke titels
 • baron, 18 maart 1937

publicaties/bronnen

publicaties
"Wetgeving op de huisvesting van arbeidende klassen" (dissertatie, 1892)

literatuur/documentatie
J.R. Persman, "Röell, Jhr. Antonie (1864-1940)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 490

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Zwolle, 20 november 1895

echtgeno(o)t(e)/partner
A.A. barones de Vos van Steenwijk, Anna Adriana

kinderen
1 zoon en 2 dochters (1 dochter jong overleden)

vader
W.F. baron Röell, Willem Frederik

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 7 april 1821

moeder
A.C. barones Collot d'Escury, Anna Cornelia

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 11 februari 1837

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.