Jhr.Mr. J.H. Schorer

foto Jhr.Mr. J.H. Schorer
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Zeeuwse oranjegezinde regent die onder meer pensionaris en burgemeester in Middelburg was. Enige maanden na de Bataafse omwenteling in 1795 verloor hij zijn functies. Keerde in 1802 terug in het stadsbestuur en werd in 1806 door Lodewijk Napoleon in de Staatsraad benoemd en twee jaar later tot burgemeester. Tijdens de inlijving was hij maire van Middelburg, maar later nam hij ontslag. In 1814-1817 was hij Gouverneur van Zeeland.

in de periode 1814-1817: Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacob Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 5 juli 1760

overlijdensplaats en -datum
Middelburg, 19 januari 1822

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/13)

  • commissaris-generaal van Zeeland, van januari 1814 tot 16 mei 1814
  • Gouverneur van Zeeland, van 16 mei 1814 tot 18 september 1817 (post werd sinds 16 juli 1817 waargenomen door zijn schoonzoon H.J. van Doorn van Westcapelle)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid Ridderschap van Zeeland, vanaf 1814
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1816 tot 1819

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam in 1810 ontslag als maire van Middelburg, omdat hij zich niet kon verenigingen met door Napoleon opgelegde dwangmaatregelen

uit de privésfeer
Zijn vader behoorde tot de Middelburgse regentenklasse en was raad ter Admiraliteit van Zeeland

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.