Mr. J.T. Linthorst Homan

foto Mr. J.T. Linthorst Homan
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Telg uit een Drentse regentenfamilie die welhaast een dynastie vormde. Nam in de jaren twintig als Commissaris van de Koningin voortvarend het voortouw - mede aangemoedigd door koningin Wilhelmina - voor een intensieve en gecoördineerde aanpak van armoede en werkloosheid. Dit leidde tot Opbouw Drenthe. Was in zijn tijd veel meer maatschappelijk geëngageerd dan zijn collega-commissarissen en ondervond daarvoor in Drenthe veel waardering. Moest om gezondheidsredenen voortijdig aftreden.

in de periode 1917-1931: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Tijmen

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 2 oktober 1873

overlijdensplaats en -datum
Havelte (Dr.), 27 mei 1932

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid gemeenteraad van Assen, van 1904 tot september 1917
  • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 1 november 1904 tot september 1917 (voor het kiesdistrict Assen)
  • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1 oktober 1917 tot 1 november 1931 (benoemd bij K.B. van 18 september 1917)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

  • uitvoerend lid Commissie voor het handelsverkeer met het buitenland, omstreeks 1931
  • voorzitter Landbouw-exportbureau, omstreeks 1931

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
  • In 1924 oprichter van de Stichting N.V. Ontginningsmaatschappij "Het Lantschap Drenthe"
  • In 1925 oprichter van de Centrale Commissie voor den Culturele en Economische Opbouw van Drenthe
  • Had een belangrijk aandeel in de komst van de VAM (Vuilafvoer Maatschappij) naar Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.