Jhr.Mr. P.J. Bosch van Drakestein

foto Jhr.Mr. P.J. Bosch van Drakestein

In Utrecht geboren jonkheer die op zijn eenendertigste Commissaris des Konings in Noord-Brabant werd en dat liefst zevenendertig jaar bleef. Zette zich in voor verlegging van de Maasmond en voor afschaffing van tollen op wegen. Kwam uit een familie die onder meer in Amsterdam een voorname plaats innam. Hij was in Amsterdam advocaat en raadslid. Zijn vader was Eerste Kamerlid en een schoonzoon van hem was burgemeester van Den Bosch.

in de periode 1856-1894: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Paulus Jan

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Kreeg bij K.B. van 21 februari 1836 toestemming de naam "Bosch van Drakenstein" te voeren

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 15 februari 1825

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 25 mei 1894

begraafplaats en -datum
Soesterberg, begraafplaats Carolus Borromeus

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • lid "Kiezers-vereniging" te Amsterdam
 • lid "Vrijzinnige Kiezersvereniging"
 • lid kiesvereniging "Nederland en Oranje"

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 oktober 1851 tot 1 januari 1856
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Amersfoort, van 2 januari 1856 tot 1 oktober 1856 (benoemd bij K.B. van 23 december 1855)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Noord-Brabant, van 1 oktober 1856 tot 25 mei 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III, van 12 april 1858 tot 25 april 1894
 • lid bestuur waterschap Pijnenburgergrift, omstreeks 1879

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens zijn Commissariaat was er in Noord-Brabant sprake van grote industrialisatie, onder meer in Tilburg (wolindustrie), Helmond en Eindhoven (linnenweverijen), Oss (kunstboter, vleesproducten) en Den Bosch (machinefabrieken).

uit de privésfeer
 • Zijn grootvader van moederskant was lid van Provinciale Staten van Utrecht
 • Zijn zussen waren gehuwd met resp. een zoon van H. van Sonsbeeck, minister en staatsraad, en een zoon van jhr. J.B.M.J. van der Does de Willebois, Tweede Kamerlid
 • Liet 10.000 gulden na voor het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan zijn tweelingdochters die in november 1881 waren overleden en aan zijn in 1884 overleden echtgenote. Dit door Jules Dony ontworpen monument, een fontein met daarin een zuil met daarop een vergulde draak, staat voor het station van Den Bosch en werd op 19 juli 1903 in gebruik genomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.