Mr. Ph.J. van der Goes

Telg van een Haagse regentenfamilie, die zelf schepen van Brielle was en daarna vooral functies bekleedde bij rekenkamers. Zat twee jaar in het Wetgevende Lichaam ten tijde van het koninkrijk Holland en was lid van de Vergadering van Notabelen in 1814. Zeventien jaar lid van de Algemene Rekenkamer.

in de periode 1806-1831: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Philip Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 maart 1752

overlijdensplaats en -datum
Loosduinen, 12 september 1831

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
  • lid Algemene Rekenkamer, van 1 augustus 1814 tot 12 september 1831

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • lid bestuur Maatschappij voor natuur- en letterkunde ten zinspreuk voerende Dilligentia te 's-Gravenhage, omstreeks 1807
  • president Commissie van Landbouw voor het zuidelijk deel van de provincie Holland

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader behoorde tot de Haagse regentenklasse

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.