Dr. R. Crince Le Roy

foto Dr. R. Crince Le Roy
bron: Fotoarchief Universiteit Utrecht

In Nederlands-Indië geboren Utrechtse bestuurskundige, die kort deel uitmaakte van de Raad van State. Werd als wetenschapper vooral bekend door zijn openbare les over de ambtelijke invloed op het overheidsbeleid, waarbij hij het begrip 'Vierde Macht' introduceerde. Wegbereider van de bestuurskunde als aparte tak van de rechtswetenschap. Ontviel de Raad van State al na acht maanden toen hij op 57-jarige leeftijd overleed.

in de periode 1984-1985: lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

René

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
familie heette oorspronkelijk "Le Roij", vanaf 1862 "Crince le Roy", later "Crince Le Roy"

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 2 juni 1927

overlijdensplaats en -datum
Doorn, 1 mei 1985

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lector bestuurskunde en administratief recht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 september 1969 tot 1 mei 1972
  • hoogleraar bestuurskunde en administratief recht, in het bijzonder het recht van de ruimtelijke ordening, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 mei 1972 tot 1 september 1984 (benoemd 7 april)
  • lid Raad van State, van 1 september 1984 tot 1 mei 1985 (benoemd bij K.B. van 7 mei 1984)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

ondervoorzitter Raad van Beroep te Utrecht, omstreeks 1975

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zijn inaugurele rede als Utrechts hoogleraar in 1972 deed veel stof opwaaien. Hij beschuldigde overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening stelselmatig de belangen van burgers te veronachtzamen door allerlei juridische constructies en met name door gebruikmaking van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening over het vooruitlopen op vaststelling van een bestemmingsplan.

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. W.F. Prins

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.