Mr. D.P.D. (Paul) Fabius

foto Mr. D.P.D. (Paul) Fabius

Christen-conservatieve staatsrechtsgeleerde. Volgeling van Groen van Prinsterer en Kuyper. Koos als ouderling in Amsterdam de zijde van Kuyper en was overtuigd gereformeerd. Promoveerde in Leiden op de leer der soevereiniteit. Was tegenstander van verregaande kiesrechtuitbreiding, staatsarmenzorg en verzekeringsdwang. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en gemeenteraadslid in Amsterdam. In 1919 lid van de Raad van State, een lidmaatschap dat hij twee jaar combineerde met zijn hoogleraarschap. Scherp debater, maar ook een echte docent.

in de periode 1919-1931: lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Dammes Paulus Dirk (Paul)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Garderen (gem. Barneveld, Gld.), 6 juli 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 december 1931

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • hoogleraar staatsrecht, wijsbegeerte van het recht en canoniek recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 juni 1880 tot 6 juli 1921 (ambtsaanvaarding 22 oktober 1880)
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam, van 1 januari 1911 tot 1 september 1919
 • lid Raad van State, van 1 september 1919 tot 21 december 1931 (benoemd bij K.B. van 21 augustus 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid M.O.-examencommissie voor economie
 • lid Nationaal Steuncomité tot leniging van de nood (stormramp in de Achterhoek), 1925

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Conservatief op sociaal gebied
 • Tegenstander van de Kieswet van Tak van Poortvliet

uit de privésfeer
 • Zijn zus was gehuwd met H. Treub, hoogleraar verloskunde en gynaecologie en een broer van de politicus M.W.F. Treub
 • Zijn echtgenote was weduwe van G.H. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was Nederlands Hervormd predikant

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1897 in het district Amsterdam V in de eerste verkiezingsronde verslagen door Th.M. Ketelaar (rad.) en N.G. Pierson (ul)
 • Werd in 1901 in het district Rotterdam IV verslagen door R.P. Mees (lib.)
 • Werd in 1905 bij naverkiezingen in het district Rotterdam I na herstemming verslagen door S. van den Bergh (lib.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • wethouder van Amsterdam, september 1893 (benoeming niet aangenomen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.