Mr. S.J. baron van Tuyll van Serooskerken

foto Mr. S.J. baron van Tuyll van Serooskerken

Telg uit een oud-adellijk geslacht, die als 35-jarige ambtenaar van Economische Zaken in 1940 uitweek naar Londen en bij de Prinses Irenebrigade een officiersopleiding kreeg. In Oost-Azië vanaf eind 1942 actief bij de strijd tegen de Japanners en in september 1945 betrokken bij onderzoek naar de politieke toestand op Java. Maakte na de oorlog snel carrière in de buitenlandse dienst. Was dertien jaar SG van Buitenlandse Zaken en zorgde in het derde Kabinet-Drees op het departement voor de communicatie tussen de ministers Beyen en Luns. Eindigde zijn loopbaan als lid van de Raad van State. Moedige sterke persoonlijkheid met grote culturele belangstelling.

in de periode 1952-1980: lid Raad van State, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Samuel John

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 16 november 1905

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 februari 1994

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 november 1952 tot 16 april 1965
  • lid Raad van State, van 16 april 1965 tot 1 december 1980 (benoemd bij K.B. van 18 februari 1965)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid bestuur Carnegie-Stichting, van 1953 tot 1981
  • lid Raad van Beheer Haagsche Academie voor Internationaal Recht, van 1953 tot 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Stuurde in december 1952 een brandbrief naar minister-president Drees, omdat er op het departement van Buitenlandse Zaken een onhoudbare toestand was ontstaan als gevolg van de slechte relatie tussen de ministers Beijen en Luns. De ministerraad stelde daarna een gedetailleerde werkverdeling voor de beide bewindslieden op. Van Tuyll zorgde verder voor de communicatie tussen de bewindslieden.

uit de privésfeer (3/5)
  • Was in september 1945 ondercommandant van een kleine Brits-Nederlandse groep militairen die als eersten op Java een onderzoek instelde naar de politieke toestand en naar de gezondheid van de nog niet bevrijde Europeanen.
  • Zijn vader was rentmeester kroondomein, wethouder van Arnhem en burgemeester van Zeist
  • Zijn moeder overleed in 1908

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.