Jhr.Mr. R.W.J. van Pabst van Bingerden

foto Jhr.Mr. R.W.J. van Pabst van Bingerden
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vooraanstaand ambtenaar uit de eerste periode van het koninkrijk. Nazaat van de Amsterdamse thesaurier Hop. Leidde in 1830 en 1831 Grondwetscommissies. Griffier van de in 1814 in het leven geroepen Staten-Generaal en sinds 1815 griffier van de Eerste Kamer. Stapte na twee jaar over naar de Raad van State. Nam het presidium van de Raad van State waar tijdens afwezigheid van de Prins van Oranje.

in de periode 1814-1831: lid Raad van State, griffier Staten-Generaal, Griffier Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Rudolf Willem Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1775

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 april 1841

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1815 tot 1 november 1817
  • lid Raad van State, van 30 juni 1817 tot 1 april 1831
  • belast met de waarneming van het presidium van de Raad van State tijdens afwezigheid van de Prins van Oranje

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid College van Curatoren Hogeschool te Utrecht, van 1837 tot 1841
  • lid Staatscommissie inzake de financiële gevolgen van de overeenkomst met België, van 9 mei 1839 tot januari 1841

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad in 1829 samen met staatsraad Raoux op als medeverdediger van het wetsvoorstel over de beteugeling van onrust en kwaadwilligheid

uit de privésfeer
  • Maakte na zijn studie reizen naar onder meer Noord-Europa
  • Week in 1795 met zijn familie uit naar Duitsland
  • Hield zich ten tijde van de Bataafse Republiek en het Franse bewind bezig met letterkundige arbeid

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.