H. Verhees

foto H. Verhees
bron: Cornelius Rogge

Vooraanstaande Brabantse landmeter, cartograaf, architect, aannemer en waterstaatkundige die tijdens de Bataafse tijd zitting had in diverse parlementen. Bestuurder van Boxtel en representant van Bataafs Brabant, die opkwam voor het aan Brabant verlenen van een gelijke positie en voor toetreding tot de Staten-Generaal. Ontwierp diverse openbare gebouwen in Midden-Brabant en speelde als waterstaatkundige een belangrijke rol bij de verbetering van het waterbeheer en van vaarwateren.

in de periode 1697-1801: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798), lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hendrik

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: H. Verhees jr.

geboorteplaats en -datum
Boxtel, december 1744

doopplaats en -datum
Boxtel, 7 december 1744

overlijdensplaats en -datum
Boxtel, 23 april 1813

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (voor 1795)
 • onafhankelijk (als lid van de Nationale Vergaderingen)
 • gematigd unitariër, (pragmatisch) federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/18)

 • vrederechter te Boxtel, van 14 mei 1811 tot 23 april 1813
 • lid raad, arrondissement 's-Hertogenbosch, van 1811 tot 22 april 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • opperprovisor Armentafel te Boxtel, vanaf 1807
 • lid Bureau de Bienfaisance, 1811

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Onderhandelde samen met Willem Hubert en Jan van Hooff over de toetreding van Brabant tot de Staten-Generaal

uit de privésfeer (3/4)
 • Hij heeft een plan ontworpen als antwoord op een prijsvraag over de vraag "welke hinderpalen er zijn tegen den aanleg van een kanaal tussen 's-Hertogenbosch en Maastricht of Luik, en zoo neen wat het beste plan is", uitgeschreven door het Bataafsch Genootschap van de proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Hij schatte de aanlegkosten op f. 2.367.000.-. Tussen 1822 en 1826 werd, naar een ander plan, de huidige Zuidwillemsvaart gerealiseerd.
 • Hij heeft de eerste goede kaart van het generaliteitsland Brabant getekend: "kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataafs Brabant, bevattende de Meierij van den Bosch enz., enz., 1794"
 • Hij heeft schetsen gemaakt van kerken en torens in de Meierij van 's-Hertogenbosch en heeft kaarten van de bodem gemaakt, onder meer na de verdeling van de grond tussen de dorpen Sint-Michielsgestel, Boxtel, Sint-Oedenrode en Schijndel in 1803

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.