N. van Staphorst

foto N. van Staphorst
bron: Cornelius Rogge

Puissant rijke Amsterdamse koopman. Onderhield nauwe betrekkingen met de latere Amerikaanse president John Adams toen deze in de jaren 1780 Amerikaans ambassadeur in de Republiek was. Was mede-financier van diverse miljoenenleningen aan de zojuist onafhankelijk geworden Verenigde Staten, en kocht via de Holland Land Company duizenden hectaren land in de staat New York. Vanaf 1788 actief patriot in de kring van Schimmelpenninck, Gogel en Wybo Fijnje. Was volksvertegenwoordiger in de Eerste Nationale Vergadering, maar kwakkelde sindsdien met zijn gezondheid en speelde geen grote rol meer in het openbare leven.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, januari 1742

doopplaats en -datum
Amsterdam, 14 januari 1742

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 14 juni 1801

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Moderaat (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Amsterdam VII)
  • lid raad van Amsterdam, van 17 maart 1796 tot 19 januari 1798

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid comité van financiën van Holland, van 23 februari 1795 tot 29 maart 1795 (vergadering van provisionele representanten)
  • lid comité van buitenlandse zaken van Holland, vanaf 2 april 1795 (vergadering van provisionele representanten)

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Op 17 oktober 1794 werden, mede doordat er verborgen wapens zijn gevonden, vervolgingen tegen de aanbieders van de petitie ingesteld. Als één van de aanbieders wist Van Staphorst naar Hamburg te ontkomen, waar hij tot januari 1795 bleef, omdat hij bij verstek tot zes jaar dwangarbeid en eeuwige verbanning was veroordeeld.
  • Hij heeft in de Nationale Vergadering nauwelijks een rol van betekenis gespeeld

uit de privésfeer
  • Voor de beleggingsgroep "Van Staphorst en Co", waar ook R.J. Schimmelpenninck deel van uitmaakte, kwam in 1782 de grote opleving toen hij samen met Jan Willink, Willem Willink, De Lange en Fijnje opdracht ontving om een lening te verstrekken aan de Verenigde Staten. In de loop der jaren liep deze lening op tot een bedrag van meer dan f 30.000.000.
  • In 1789 zond hij samen met enkele anderen een agent naar de Verenigde Staten om er de beleggingsmogelijkheden verder te bekijken. Weldra kwam deze groep, bekend als "the Holland Land Company", in het bezit van uitgestrekte landerijen in New York en Pennsylvania.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.