N. van Staphorst

foto N. van Staphorstvergrootglas

Puissant rijke Amsterdamse koopman. Onderhield nauwe betrekkingen met de latere Amerikaanse president John Adams toen deze in de jaren 1780 Amerikaans ambassadeur in de Republiek was. Was mede-financier van diverse miljoenenleningen aan de zojuist onafhankelijk geworden Verenigde Staten, en kocht via de Holland Land Company duizenden hectaren land in de staat New York. Vanaf 1788 actief patriot in de kring van Schimmelpenninck, Gogel en Wybo Fijnje. Was volksvertegenwoordiger in de Eerste Nationale Vergadering, maar kwakkelde sindsdien met zijn gezondheid en speelde geen grote rol meer in het openbare leven.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

voornaam

Nicolaas

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, januari 1742

doopplaats en -datum
Amsterdam, 14 januari 1742

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 14 juni 1801

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

stroming(en)
Moderaat (in de Nationale Vergadering)

hoofdfuncties en beroepen

 • koopman te Amsterdam
 • lid Vergadering van provisionele representanten van de burgers van Amsterdam, van 19 januari 1795 tot 10 juni 1795
 • lid Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Holland, van 26 januari 1795 tot maart 1796
 • gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 3 mei 1795 tot 1 maart 1796 (voor Holland)
 • lid municipaliteit van Amsterdam, van 10 juni 1795 tot 22 februari 1796
 • lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Amsterdam VII)
 • lid raad van Amsterdam, van 17 maart 1796 tot 19 januari 1798

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid comité van financiën van Holland, van 23 februari 1795 tot 29 maart 1795 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid comité van buitenlandse zaken van Holland, vanaf 2 april 1795 (vergadering van provisionele representanten)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 17 oktober 1794 werden, mede doordat er verborgen wapens zijn gevonden, vervolgingen tegen de aanbieders van de petitie ingesteld. Als één van de aanbieders wist Van Staphorst naar Hamburg te ontkomen, waar hij tot januari 1795 bleef, omdat hij bij verstek tot zes jaar dwangarbeid en eeuwige verbanning was veroordeeld.
 • Hij heeft in de Nationale Vergadering nauwelijks een rol van betekenis gespeeld

uit de privésfeer
 • Voor de beleggingsgroep "Van Staphorst en Co", waar ook R.J. Schimmelpenninck deel van uitmaakte, kwam in 1782 de grote opleving toen hij samen met Jan Willink, Willem Willink, De Lange en Fijnje opdracht ontving om een lening te verstrekken aan de Verenigde Staten. In de loop der jaren liep deze lening op tot een bedrag van meer dan f 30.000.000.
 • In 1789 zond hij samen met enkele anderen een agent naar de Verenigde Staten om er de beleggingsmogelijkheden verder te bekijken. Weldra kwam deze groep, bekend als "the Holland Land Company", in het bezit van uitgestrekte landerijen in New York en Pennsylvania.
 • Zijn vader was koopman

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, vanaf 14 januari 1742
 • Leiden, omstreeks 1780 tot 1785
 • Hamburg, van 17 oktober 1794 tot januari 1795
 • Amsterdam, van januari 1795 tot 14 juni 1801

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid vaderlandse sociëteit te Amsterdam (later Doctrina)
 • lid Haagsche Gemeenebestgezinde burgersociëteit der Moderaten, vanaf 1797

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel X, 296
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 1285

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (ondertrouw) te Amsterdam, 31 december 1779

echtgeno(o)t(e)/partner
M. van Beeftingh, Maria

kinderen
kinderloos

vader
N. van Staphorst, Nicolaas

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, mei 1702 (gedoopt 14 mei)

moeder
M. van Hasselt, Maria

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, april 1711 (gedoopt 17 april)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.