Mr. J.M. Singendonck

Bestuurder en advocaat uit Nijmegen, die in 1803-1805 zitting had in het Wetgevend Lichaam, in 1810-1813 in de Raad voor Hollandse Zaken in Parijs en in 1814 in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam.

in de periode 1803-1814: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Matthias

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: Singendonck van Dieden

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 februari 1769

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 11 juli 1819

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/16)

  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 4 oktober 1814 tot juli 1816 (voor de landelijke stand)
  • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 16 juli 1817 tot 11 juli 1819 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

  • dijkgraaf van Dieden
  • lid Ridderschap van Noord-Brabant, vanaf 17 september 1817

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Nijmeegs vertegenwoordiger van het Reveil (t 715)
  • Zijn vader was postmeester-generaal van Nijmegen en afgevaardigde ter Staten-Generaal

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 17 september 1817

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.