A. Scheltinga

in de periode 1802-1804: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Alart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bakkeveen, 15 december 1730

overlijdensplaats en -datum
Harlingen, 2 oktober 1813

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • lid Wetgevend Lichaam, van 24 december 1802 tot 1 juni 1804 (voor Friesland)
  • lid raad van Wonseradeel, vanaf oktober 1802 (nog in 1804)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid commissie van achttienen in Friesland, vanaf 29 juni 1795

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Hij was in 1793 voortvluchtig
  • Op 22 oktober 1793 werd er een curator benoemd over de boedel en de Herema Zytsemastate te Arum, eigendom van Scheltinga, die op 25 september 1805 verkocht werd
  • Op 9 mei 1814 was er een verkoop van boeken, schilderijen, platen, rariteiten, telescopen en penningen van Scheltinga te Harlingen

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.