J.E. Sanders van Well

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Engelbart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, juli 1739

doopplaats en -datum
Nijmegen, 19 juli 1739

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 6 april 1814

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • onafhankelijk (als lid van de Nationale Vergadering)
  • unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/16)

  • burgemeester van Nijmegen, van 20 januari 1808 tot 1809
  • notaris te Nijmegen, van 1811 tot 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • lid commissie van oppertoezicht over de organisatie der Bataafse burgermacht, vanaf 11 oktober 1797 (tweede nationale vergadering)
  • één van de zeven leden in 1798 toegevoegd aan de tweede constitutiecommissie (tweede nationale vergadering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hem werd verzocht zijn burgemeestersambt te blijven uitoefenen nadat hij de municipaliteit op 20 maart 1795 had medegedeeld het ambt neer te zullen leggen i.v.m. de aanvaarding van de functie van ambtman

uit de privésfeer
  • Hij verzocht op 28 juli 1796 toestemming tot het verzenden van de jaarlijkse revenuen van de goederen van zijn buitenlandse principalen, kapittels en kloosters te Keulen, land van Kleef en elders gelegen
  • Hij was op 19 maart en 25 mei 1803 in een proces gewikkeld met het bestuur van registratie en domeinen over de al dan niet rechtsgeldigheid in Nederland van de Franse decreten
  • Zijn vader was notaris te Nijmegen

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.