G. Reinders

in de periode 1798-1801: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Geert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bedum, 19 april 1737

overlijdensplaats en -datum
Bellingeweer, 4 februari 1815

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oranjegezind tot begin 1787; na die tijd patriot (als redenen voor deze overgang gaf hij op zijn medelijden met de Amerikaanse vrijheidsstrijders, zijn afkering van de Engelsen en de naar zijn oordeel veel te grote toegevendheid van de stadhouder)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/17)

  • secretaris van Winsum, van 10 november 1808 tot 1 augustus 1811
  • veeartsenijkundige van het departement Groningen, vanaf 1805

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

  • lid commissie voor het ontwerpen van een wet ter bevordering van de paardenfokkerij in het departement Groningen
  • correspondent eerste klasse van het Koninklijk Instituut van wetenschappen, letteren en schone kunsten vanaf 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij werd n.a.v. zijn patriottische activiteiten vervolgd als de prinsgezinden in 1787 zegevieren en veroordeeld tot een boete van f. 120.- en de kosten van het geding
  • Hij hielp mee de omwenteling in de Ommelanden in 1795 tot stand te brengen

uit de privésfeer (3/6)
  • Verdediger van landbouwbelangen. Zijn grootste verdienste lag in de strijd tegen de veepest.
  • Hij was honorair lid van het natuurkundig en scheikundig genootschap te Groningen
  • Zijn vader was korenmolenaar te Bedum en houtzaagmolenaar te Aduarderzijl

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.