F. Rant

Patriotse regent en jeneverstoker uit Heusden. Vluchtte na de Pruisische inval van 1787 naar Saint-Omer, waar hij secretaris werd van de Directie over de patriotse vluchtelingengemeenschap, die onder leiding stond van Van Beyma. Speelde tijdens zijn ballingschap een actieve rol in de vele lastercampagnes tussen Van Beyma en Valckenaer. Steunde als lid van de Tweede Nationale Vergadering de radicale staatsgreep van januari 1798, en coördineerde vervolgens de activiteiten van de zuiveringscommissies, waarbij kiezerslijsten werden geschoond van tegenstanders van het nieuwe regime. Na de tegen-'coup' van Daendels in juni 1798 was zijn politieke rol uitgespeeld.

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Frederik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heusden, september 1755

doopplaats en -datum
Heusden, 1 oktober 1755

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 4 mei 1838

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikein (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/11)

  • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798
  • lid bestuur, departement Texel, vanaf 18 december 1798

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na de staatsgreep van 12 juni 1798 werd hij gevangen genomen

uit de privésfeer
  • Sinds 1787 eigenaar van een mouterij en branderij te Heusden
  • Tijdens zijn ballingschap kreeg hij in september 1794 een zoon. Onder invloed van de Franse revolutionaire denkbeelden werd het kind aanvankelijk niet gedoopt. Bij terugkomst in Nederland gebeurde dit alsnog; het kind kreeg de naam 'Raison et Vertu Christoffel Rathke.'
  • Zijn vader was officier (luitenant in regiment van luitenant-generaal Elias)

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.