Mr. C.J.W. Nahuijs

In Zeeland geboren, maar in Brabant actieve vrijmetselaar en bestuurder. Maakte in 1814 deel uit van de Notabelenvergadering. Werd in 1795 provisioneel representant in Brabant. Was opgeleid als jurist, maar bestudeerde de wis-, natuur- en sterrenkunde en bezat een rijke verzameling wetenschappelijke boeken en werktuigen op die gebieden. Belangrijk observator van de zonsverduistering van 7 september 1820.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Cornelis Jan Wouter

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: Nahuijs van Burgst

geboorteplaats en -datum
Goes, 9 oktober 1762

overlijdensplaats en -datum
Princenhage, 27 mei 1831

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Rijn)
  • thesaurier en inspecteur-generaal der domeinen te Breda

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Schoonzoon van admiraal (schout bij nacht) Wilhelm Crul, die commandeur was bij de Admiraliteit op de Maze

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.