Prof.Dr. P.J. van Maanen

foto Prof.Dr. P.J. van Maanen
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Hoogleraar geneeskunde in Harderwijk en later in de chirurgie in Amsterdam, broer van C.F. van Maanen, die zitting had in de Vergadering van Notabelen van 1814. Was lijfarts van koning Lodewijk Napoleon en lid van diverse wetenschappelijke genootschappen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pieter Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 november 1770

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 november 1854

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • hoogleraar geneeskunde, Hogeschool te Harderwijk, van 15 juni 1796 tot oktober 1808
  • hoogleraar praktische chirurgie, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 januari 1811 tot 19 februari 1813 (benoemd 31 oktober 1810)
  • arts en chirurg te Amsterdam, van februari 1813 tot 16 december 1848
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

  • lid bestuur Genootschap ter bevordering van de heelkunde, van 1819 tot 1829
  • secretaris Genootschap ter bevordering van de heelkunde, van 1829 tot 1852

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
  • Werd in oktober 1806 benoemd tot hoogleraar geneeskunde, anatomie en chirurgie aan de Hogeschool te Groningen, maar zag af van het aannemen van een benoeming na het overlijden van zijn schoonvader en van zijn collega Forsten. In 1807 verhinderde Lodewijk Napoleon zijn vertrek naar Groningen.
  • Weigerde in december 1815 een benoeming tot hoogleraar in Utrecht
  • Zijn vader was raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.