Mr. C. van Lennep

foto Mr. C. van Lennep
bron: Cornelius Rogge

In 1787 vanwege zijn patriottische sympathieën afgezette Amsterdamse regent, die na de omwenteling van 1795 terugkeerde als stadsbestuurder. Hij werd daarna ook een gematigd lid van de Nationale Vergadering en kreeg vervolgens zitting in het Vertegenwoordigend Lichaam en het Wetgevend Lichaam. Grootvader van Jacob van Lennep, die lang na zijn dood zijn gedichten uitgaf.

in de periode 1796-1803: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 22 februari 1751

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 1 februari 1813

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Moderaat (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/24)

  • lid Vroedschap van Amsterdam, van 20 januari 1808 tot 28 oktober 1810
  • lid rechtbank te Amsterdam, van 1811 tot 1 februari 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

  • oprichter en commissaris van de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam
  • cour d'assises te Amsterdam, vanaf 1811

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bij de komst van de Pruisen in 1787 werd hij uit al zijn openbare functies ontslagen

uit de privésfeer
  • Hij schreef veel gedichten, die door zijn kleinzoon Mr. Jacob van Lennep in 1861 te Amsterdam zijn uitgegeven
  • Zijn vader was officier van de krijgsraad, raad in de vroedschap van Haarlem (1748-1771) en schepen van Haarlem (1750)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.