Dr. H. Lémon

foto Dr. H. Lémon

Asjkenazische armendokter in Amsterdam. Was samen met Herman Bromet de eerste joodse volksvertegenwoordiger in de Europese geschiedenis. Beminnelijk, maar behept met een rechtlijnige integriteit die kon uitmonden in opgewonden gedachtewisselingen met politieke tegenstanders. Bijzonder actief tijdens de Tweede Nationale Vergadering, waar hij zich inzette voor de eenheidsstaat en gelijke grondwettelijke rechten voor Joden, onder meer door afschaffing van gildes. Nauw betrokken bij de unitaristsiche staatsgreep van 22 januari 1798. Na de regimewisseling van juni 1798 was zijn politieke rol uitgespeeld. In 1808 maakte koning Lodewijk Napoleon hem lid van het Opperconsistorie van Hoogduits Joodse Gemeeentes, ter bevordering van de integratie van Joden in Nederland. Werd in 1813 veroordeeld wegens een vermeende samenzwering tegen het Napoleontisch gezag. Sloot zijn carrière af als arts.

in de periode 1797-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hartog

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Dr. H. ben Hirsch Wiener
 • Dr. Hartog ben Hirsch Wiener
 • Hartog de Hartog Lemon
 • Dr. H. Levi Rofe Hirts (in hebreeuwse werken)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 maart 1755

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 5 december 1823

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikein (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/5)

 • lid Constituerende Vergadering, van 23 januari 1798 tot 4 mei 1798
 • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • delegatielid van de Adath Jesoeroen naar de Sanhedryon in Parijs in 1806 (deze was door Napoleon bijeengeroepen in het stadhuis aldaar)
 • lid opperconsistorie, Hollandsche Hoogduitsche Israëlitische gemeenten in Holland, vanaf 1808 (nadat in de jaren 1808-1810 de oude en nieuwe gemeente verenigd waren)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Na de staatsgreep van 12 juni 1798 werd hij gevangen genomen.
 • Verbleef in Ham en Amiens (februari 1813/april 1814). Hij werd gevangen gehouden op beschuldiging van samenzwering tegen de Fransen en werd veroordeeld tot 1500 francs boete.

uit de privésfeer (3/4)
 • Lemon en de zijnen stichtten een nieuwe gemeente Dath Jesoeroen met synagoge en begraafplaats in Amsterdam op 2 september 1796; inwijdingsrede door Lemon op 23 juni 1797
 • Strijder voor de emancipatie van de joden in Nederland en een vooraanstaand bestrijder van het antisemitisme
 • Zijn vader was wiskundige

verkiezingen
 • Stond tweede op de kieslijst, maar werd afgevaardigd omdat de nummer één van zijn kiesdistrict, Jacob Blauw, voor een ander kiesdistrict eveneens had gewonnen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.