E.M. zu Inn- und Knyphausen

in de periode 1808-1810: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Edzard Moritz

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lütetsburg, 10 maart 1748

doopplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 maart 1756

overlijdensplaats en -datum
Hannover, 29 januari 1824

begraafplaats en -datum
Lütetsburg, 2 februari 1824

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/5)

  • lid Wetgevend Lichaam, van 3 mei 1808 tot 30 juli 1810 (voor het departement Oost-Friesland)
  • general-commissar van de stande für die bewaffnung van de Ostfriesischen landwehr, van 1813 tot 1814

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • kamerheer aan het hof te Berlijn, vanaf 1786 (kammerherr am Preuszischen hofe)
  • lid van een gezantschap uit de Staten van Oost-Friesland naar Berlijn, vanaf 1789

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Met zijn broer Carl Gustav ging hij in 1808 naar koning Lodewijk Napoleon in Utrecht om te trachten opheffing van de Staten van Oost-Friesland te verhinderen. Hun tocht had echter geen succes.
  • De door hem in 1809 aangevoerde bezwaren tegen de te hoge financiële verplichtingen van Oost-Friesland hadden tot gevolg dat de koning de hoogte ervan halveerde
  • Op het Wener congres in 1815 ijverde hij ervoor dat Ostfriesland Pruisisch bleef

predicaten/adellijke titels
  • graaf, 23 juli 1816 (bij K.B. van de koning van Hannover)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.