Mr. Tj.A. van Iddekinge

In Amsterdam actieve koloniaal en waterschapsbestuurder. Kwam uit een rijke Groningse familie. Zijn vader was een Groningse burgemeester, tevens gedeputeerde ter Staten-Generaal. Was in de Bataafse tijd vroedschapslid en lid van het Wetgevend Lichaam, en had in 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen.

in de periode 1808-1814: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Tjaard Anthony

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 maart 1756

doopplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 maart 1756

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 13 juli 1837 (huize Randenbroek)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was onder meer burgemeester van Groningen, gedeputeerde ter Staten-Generaal, ontvanger van het Oldambt, ambtman van Goorecht, gecommitteerde in de Raad van State

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 20 februari 1816

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.