Mr. H.J. van Hengst

Gefortuneerde zoon van Utrechtse regent en schoonzoon van een burgemeester van de Domstad. Vergrootte zijn bezit nog door twee rijke huwelijken. Bekleedde belangrijke waterstaatkundige functies en was stadsbestuurder. Moest in 1787 naar Bremen vluchten. Had zitting in de Nationale Vergadering en later van het Wetgevend Lichaam tijdens Lodewijk Napoleon.

in de periode 1796-1810: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 7 februari 1742

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 27 februari 1817

3.

Partij/stroming

stroming(en)
onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • lid Wetgevend Lichaam, van 15 mei 1805 tot 24 juli 1806 (voor het departement Utrecht)
  • lid Wetgevend Lichaam, van 4 oktober 1806 tot 30 juli 1810 (voor het departement Utrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • commissaris-politiek Hervormde Synode te Utrecht, 1804
  • lid Commissie van de Landbouw in Utrecht, vanaf 1805

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na de komst van de Pruisen in 1787 werd hij veroordeeld o.a. voor majesteitsschennis, doch hij kon deze veroordeling voor Fl. 30.000 afkopen

uit de privésfeer
  • Hij was gehuwd met een zus van de tweede echtgenote van P.H. van de Wall, lid Staatsraad
  • Zijn vader was advocaat en raad en schepen van Utrecht
  • Zijn (eerste) schoonvader, Cypriaan Berger, was schepen en burgemeester van Utrecht

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid algemene raad van het departement van de Zuiderzee, 1811 (geweigerd)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.