Mr. H. Gevers

foto Mr. H. Gevers
bron: Cornelius Rogge

Dordtse patriottisch gezinde koopman, stadbestuurder, rechter en volksvertegenwoordiger. Behoorde in de Nationale Vergadering van 1796 tot de democratisch gezinde factie. Kreeg in 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen en was nadien burgemeester van Dordrecht en raadsheer in het Hooggerechtshof.

in de periode 1796-1814: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hugo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 26 oktober 1765

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 januari 1852

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikeins gezind (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/21)

  • lid college van burgemeesters van Dordrecht, van januari 1816 tot 4 januari 1824
  • raadsheer Hooggerechtshof, van 1 april 1824 tot 1 oktober 1838
  • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 oktober 1838 tot 9 januari 1852

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • schepen van de waterschappen om Rotterdam, vanaf 1784
  • lid bestuur Loodswezen op de Maas, van 1806 tot 1810

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid Comité van algemene waakzaamheid, van 1 mei 1795 tot maart 1796 (vergadering van provisionele representanten)
  • lid commissie van buitenlandse zaken

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was de opvolger van Pieter Paulus in de Nationale Vergadering
  • Werd door de Republikeinen enkele keren kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de (Eerste) Nationale Vergadering
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 kreeg hij huisarrest. Later werd hij gevangen gehouden in het logement 'de Raad van India' te 's-Gravenhage. Na de staatsgreep van 12 juni 1798 volgde zijn vrijlating en trok hij zich voorlopig uit de politiek terug.

uit de privésfeer
Zijn vader was raad in de Vroedschap en schepen van Rotterdam en had zitting in de Staten van Holland en in de Staten-Generaal

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.