Prof.Mr. H.C. Cras

foto Prof.Mr. H.C. Cras
bron: Fotoarchief UvA

Rechtsfilosoof, die in 1814 deel uitmaakte van de Notabelenvergadering die besliste over de eerste Grondwet. Werd al kort na zijn promotie tot hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam benoemd en onderwees daar het publiek-, natuur- en volkenrecht. Bestudeerde verder vooral de wijsbegeerte van het recht en stond bekend als een werkzaam, bekwaam en geliefd docent. Wees hoogleraarbenoemingen in Utrecht en Leiden af en bleef daardoor bijna een halve eeuw actief in Amsterdam. Onder meer leermeester van J.M. Kemper, Jonas Daniël Meyer, Falck en Van Hall. Had in de Bataafs-Franse tijd zitting in een commissie die het burgerlijk wetboek moest samenstellen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Constantijn

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 4 januari 1739

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 5 april 1820

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • hoogleraar Romeins en hedendaags recht (vanaf 1775 tevens publiek recht, vanaf 1790 tevens natuur- en volkenrecht), Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 september 1771 tot 5 april 1820 (benoemd 26 juli; geschorst van 5 april tot 3 juli 1798)
  • hoogleraar Franse recht en burgerlijk recht (Code Napoleon), Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 mei 1790 tot 5 april 1820
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid commissie van twaalven van de Bataafse Republiek ter opzetting ener nieuwe wetgeving (Hij werd benoemd als genoegdoening voor het feit, dat hij in 1798 tijdelijk en op onwaardige wijze tijdelijk uit zijn ambt was gezet.)

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Hij spande zich bijzonder in voor de verheffing van het Atheneum tot universiteit
  • Zijn vader was advocaat te Wageningen

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.