R. Collot d'Escury

in de periode 1806-1810: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Robert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gorinchem, 26 april 1753

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 maart 1834

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • lid Gedeputeerde Staten zuidelijk deel van Holland, van 5 juli 1821 tot 1 juli 1825
  • lid Gedeputeerde Staten zuidelijk deel van Holland, van 5 juli 1827 tot 11 februari 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid bestuur Hoogduitse kerk te 's-Gravenhage (ouderling)

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn eerste echtgenote was een nicht (oomzegger) van W.A. Lestevenon, lid Eerste Nationale Vergadering en Comité te Lande
  • Een zoon uit zijn derde huwelijk trouwde met een dochter van H.A. van Rappard, lid Notabelenvergadering
  • Zijn vader was behoorde tot de Gorinchemse regentenklasse en was lid van gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland

predicaten/adellijke titels
  • baron, 14 januari 1816

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.