Mr. D.G. Rengers van Farmsum

in de periode 1801-1802: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Duco Gerrolt

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, juni 1750

doopplaats en -datum
Leeuwarden, 13 juni 1750

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 17 maart 1810

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/17)

  • lid raad van financiën van departement Groningen, van 1 augustus 1805 tot januari 1807
  • drost kwartier Appingedam, van 25 mei 1807 tot 1 november 1808

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 7 juli 1802 tot 1 augustus 1805

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was grietman van Franekeradeel en van Wijmbritseradeel, gedeputeerde staat van Friesland en afgevaardigde ter Staten-Generaal

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.