C.J. (Julius) van Burmania Rengers

Officier in Statendienst uit een voorname Friese familie. Was in de Bataafs-Franse tijd burgemeester en maire van Leeuwarden en had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Julius (Julius)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Mechelen (Zuidelijke Nederlanden), 24 juli 1748

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 17 mei 1816

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 19 september 1814 tot 17 mei 1816 (voor de Ridderschap, grietenij Oostdongeradeel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was officier in Statendienst en volmacht ten Landdage van Friesland

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.