H. Lemstra van Buma

in de periode 1801: lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hanso

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 14 december 1762

overlijdensplaats en -datum
Benschop, 15 april 1847

3.

Partij/stroming

stroming(en)
democratisch patriot

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

  • vrederechter, kanton IJsselstein, vanaf 1816 (nog in 1835)
  • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juli 1825 tot 1 juli 1835 (voor de landelijke stand, district Harmelen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • commandant plaatselijke garde te Gouda, vanaf maart 1795
  • secretaris centrale vergadering van alle patriotse vergaderingen van de Bataafse Republiek te 's-Gravenhage, juni 1795

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Wegens het drukken van een lijst met namen van gevangenen in de gevangenis te Leeuwarden werd hij door Gedeputeerde Staten van Friesland veroordeeld tot een boete van 100 gouden Friese rijders
  • Hij werd in 1789 gelast de uitgave van de "Nieuwe Mercurius of Friesche Bode" te staken vanwege de daarin opgenomen redevoeringen van Franse revolutionairen

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.