Mr. E.M. van Beyma

in de periode 1796-1805: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Eduard Marius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harlingen, 6 juni 1755

overlijdensplaats en -datum
Zweins (grietenij Franekeradeel), 6 augustus 1825

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • Moderaat (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/28)

 • ambteloos, van 9 mei 1807 tot 29 juni 1816
 • grietman van Franekeradeel, van 29 juni 1816 tot 6 augustus 1825

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie voor de bestuurlijke inrichting van het departement Friesland, vanaf november 1801
 • rechter Asissenhof te Friesland, vanaf 1811

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid constitutiecommissie van eenentwintig (Tweede Nationale Vergadering), van 15 september 1797 tot 22 januari 1798
 • lid commissie van financien, vanaf 26 januari 1798 (constituerende vergadering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Het provinciaal bestuur van Friesland stuurde op 10 april 1796 een brief aan de nationale vergadering naar aanleiding van de verkiezing van Van Beyma tot lid van de eerste nationale vergadering, waarin zij meedeelde dat Van Beyma onwaardig was om lid te worden, omdat hij in het begin van dat jaar zijn post als afgevaardigde naar de Staten-Generaal gedurende vier dagen had verlaten. De nationale vergadering oordeelde dat dit een daad was waarover de rechter te beslissen had en dat, aangezien hierover geen procedure was aangespannen, dit Van Beyma niet kon worden aangerekend.
 • Was in 1797 met Van Eck en Kantelaar oprichter van de Haagsche gemeenebestgezinde burgersociëteit der moderaten
 • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij niet gevangen genomen. Hij legde op 23 januari 1798, hoewel hij overtuigd federalist was, de verklaring tegen stadhouderschap, federalisme, aristocratie en regeringsloosheid af.

uit de privésfeer
 • Hij liet bij zijn overlijden het hem toebehorende Dekama-huis te Franeker na aan de grietenij Franekeradeel (de ene helft van het huis werd bestemd tot raadhuis, de andere helft tot koffiehuis)
 • Zijn vader was secretaris van de Admiraliteit van Harlingen

niet-aanvaarde politieke functies (3/4)
 • lid Vertegenwoordigend Lichaam, 30 juli 1799 (bedankte na zijn herverkiezing)
 • assessor departement Friesland, 8 mei 1807
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 maart 1814 (niet verschenen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.