R.L. van Andringa de Kempenaer

foto R.L. van Andringa de Kempenaer
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Orangist uit een Fries geslacht, maar als zoon van een bestuurder van Den Bosch opgegroeid in Staats-Brabant. Werd in 1772 grietman en gecommitteerde in de Raad van State en vervulde daarna diverse bestuursfuncties in Friesland. Na vanaf 1795 ambteloos te zijn geweest, kreeg hij in 1801 zitting in het Wetgevend Lichaam. In 1807-1811 landdrost van Friesland en daarna tijdens de inlijving bij Frankrijk prefect van het departement van de Boven-IJssel

in de periode 1801-1813: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), Landdrost

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Regnerus Livius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 24 maart 1752

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 3 december 1813

3.

Partij/stroming

stroming(en)
orangist (tijdens de Republiek)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/20)

  • Landdrost van Friesland, van 8 mei 1807 tot februari 1811
  • prefect, departement van de Boven-IJssel, van februari 1811 tot 1 december 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

monstercommissaris in Friesland, 1778

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid commissie, die begin 1787 de daden van de zeer patriottisch gezinde hoogleraar Valckenaer moest onderzoeken na een klacht van het stadhouderlijk gezinde college van curatoren van de Hogeschool te Franeker bij de Staten van Friesland. Op 12 mei 1787 verscheen het verslag van het onderzoek met daarin als aanbeveling Valckenaer te ontslaan als hoogleraar.
  • lid sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), van 16 juli 1806 tot 1 januari 1809

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was rentmeester van de geestelijke goederen van het kwartier Peelland (Meierij 's-Hertogenbosch) en schepen van 's-Hertogenbosch

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.