Mr. H.L. van Altena

foto Mr. H.L. van Altena

Democratischgezinde Friese advocaat en provinciebestuurder, die in 1787 in het gezelschap van de patriotten Van Beyma en Valckenaer naar Saint Omer moest vluchten. Na zijn terugkeer in 1795 volksvertegenwoordiger in Friesland en postmeester-generaal. Maakte na de staatsgreep van januari 1798 deel uit van het overblijvende deel van de Nationale Vergadering, die de Grondwet opstelde. Daarna was zijn staatkundige rol uitgespeeld.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hector Livius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Blessum (Frl.), mei 1741

doopplaats en -datum
Blessum (Frl.), 19 mei 1741

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 11 april 1806

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • Republikein (in de Nationale Vergaderingen)
  • gematigd federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • voorzitter Constituerende Vergadering, van 27 april 1798 tot 11 mei 1798
  • lid Tweede Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid commissie van koophandel en landbouw van Friesland, vanaf 1795 (vergadering van provisionele representanten)
  • lid commissie van binnenlandse zaken, vanaf 22 januari 1798 (constituerende vergadering)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was griffier bij het gerechtshof te Leeuwarden, grietman van Tietjerksteradeel en lid van gedeputeerde staten van Friesland
  • In 1787 gevlucht naar St. Omer in het gezelschap van Van Beyma en Valckenaer

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.