Mr. F.M.J.H. baron De Secus

Edelman uit Henegouwen, die als 'gezeten kasteelheer' in 1815 door de koning eerst tot grondwetsnotabele en daarna tot Tweede Kamerlid werd benoemd. Werd na twee jaar als oppositioneel lid niet herkozen, maar keerde in 1820 terug in de Kamer. Vanaf 1828 werd hij één van de leidende Zuid-Nederlandse tegenstanders van het bewind van de koning ('Nestor van de oppositie'). Pleitte in 1830 eerst voor een administratieve scheiding van Noord en Zuid, maar was daarna voor onafhankelijkheid. Na de scheiding van 1830 parlementslid in België. Doorspekte zijn redevoeringen vaak met (Latijnse) citaten.

oppositionelen ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

François Marie Joseph Hubert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen (Mons), 7 april 1760

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 21 november 1836

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal, oppositioneel

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 20 oktober 1817 (voor Henegouwen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1820 tot 18 oktober 1830 (voor Henegouwen)
 • lid Nationaal Congres van België, van 10 november 1830 tot 21 juli 1831 (voor het arrondissement Bergen (Mons))
 • lid Senaat van België, van 29 augustus 1831 tot 22 november 1836 (voor het arrondissement Bergen (Mons))

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Zuid-Brabant
 • lid Ridderschap van Henegouwen

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)
 • vicevoorzitter Belgische Senaat

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1829 een initiatiefwetsvoorstel in tot het toekennen van het genot der nieuwe wetgeving aan vervolgden volgens de vroegere strafwet. Dit voorstel werd later ingetrokken.
 • Stemde in 1830 tegen het wetsvoorstel tot beteugeling van hoon en laster; ook toen de regering na een eerdere verwerping de scherpste bepalingen uit het voorstel had gehaald.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd vanwege zijn oppositionele houding in 1817 niet herkozen, maar kon in 1820 met steun van Gouverneur Van der Fosse terugkeren in het parlement
 • Was in 1830 voorzitter van de Burgerwacht in Brussel en drong aan op onderhandelingen tussen de regering en opstandelingen
 • Was voor scheiding tussen Noord en Zuid, maar tevens voor behoud van de band met Oranje, waarbij de Prins van Oranje een leidende rol diende te spelen

uit de privésfeer
 • Vluchtte in 1794 voor de Fransen naar Duitsland
 • Zijn vader was provoost van Lens

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.