Mr. H.A. Spandaw

foto Mr. H.A. Spandawvergrootglas

Groningse jurist en bestuurder. Was achtereenvolgens advocaat, rechter, gedeputeerde en griffier van de Groningse Staten en werd in 1840 gekozen tot buitengewoon lid van de Dubbele Tweede Kamer. Hield een vrij uitvoerig betoog over de splitsing van Holland en over de noodzaak tot aanneming van de grondwetsherziening.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1840: buitengewoon lid Tweede Kamer

voornamen

Hajo Albert

personalia

geboorteplaats en -datum
Vries (Dr.), 23 oktober 1777

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 28 oktober 1855

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat Hof van Justitie te Groningen, vanaf 1799
 • secretaris gericht van Goorecht en Sappemeer, vanaf 1799
 • secretaris jurisdictie der beide Oldambten, van 1803 tot 1811
 • rechter van instructie, arrondissement Zuidbroek, van 1811 tot 1813
 • advocaat te Groningen, vanaf 1813
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 4 juli 1820 tot september 1826 (voor de landelijke stand, district Zuidbroek)
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 4 juli 1820 tot september 1826
 • griffier Staten van Groningen, van september 1826 tot 1 augustus 1846
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor de provincie Groningen)
 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Groningen, van 1 augustus 1846 tot 28 oktober 1855 (benoemd 22 mei, geïnstalleerd 10 augustus)

nevenfuncties

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair lid Genootschap tot bevordering van natuurkundige wetenschappen te Groningen

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Latijnse School

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Groningen, van 22 april 1795 tot 9 februari 1799

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Weigerde in 1814 de hem aangeboden leerstoel in de Nederlandse Letteren aan de Groningse Hogeschool
 • Hij was dichter en schrijver (o.a. van toneelstukken)
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van E.W. van Lewe van Nijenstein, lid Notabelenvergadering; een andere zoon was gehuwd met een dochter van T. Sypkens, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was predikant

woonplaats(en)/adres(sen)
Zuidbroek

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 oktober 1831

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • correspondent Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten in Holland, vanaf 1809
 • lid Nederlandsche Maatschappij der Letterkunde te Leiden, vanaf 1819
 • lid Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
 • lid Archeologische Maatschappij te Athene

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Gedichten en redevoeringen" (1803)
 • "Gedichten" (1805)
 • "Poëzy" (1809)
 • "Nederlands verlossing" (1814)
 • "Vaderlandsche poëzy en liederen" (1817)
 • "De nieuwe haring" (1818)
 • "Neêrlands zeeroem"

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door A. Modderman in: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1857, 117
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VI
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1190

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1798

echtgeno(o)t(e)/partner
H. Woortman, Henrica

kinderen
11 kinderen

vader
G.J. Spandaw, George Jan

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 24 juni 1739

moeder
S.A. Havering Tideman, Sara Anna

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 16 januari 1742

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.